Структура рачунарског система

Структура рачунарског система

1-14-komponente-2memorijska-hijerarhija

Преузми презентацију:
Архитектура рачунарског система

Хардвер рачунара

 

Софтвер рачунара

Да би рачунарски систем могао да ради, поред хардвера мора бити опремљен и одговарајућм програмима који ће њиме да управљају. Ова компонента рачунарског система зове се софтвер (софтwаре).

Софтвер се може поделити у три категорије:

  • Оперативни системи,
  • Системски софтвер,
  • Апликативни софтвер.

Постоје различити приступи за класификацију софтвера. Неки аутори сматрају да су оперативни системи део системског софтвера. Овде је оперативни систем, због своје важности и јединствености међу другим програмским производима, издвојен као посебна категорија.

Оперативни систем

Оперативни систем оперативни систем (ОС) је сложени програмски систем који треба да обезбеди лако и ефикасно коришћење рачунара. Оперативни систем обједињује у јединствену функционалну целину хардвер (делове рачунара) и софтвер (програме на рачунару) и представља везу (посредника) између корисника рачунара и самих рачунарских компоненти – хардвера.

Основне функције ОС су:

1) управљање периферним јединицама, меморијом, процесором
2) управљање подацима и програмима,
3) контрола функционисања рачунарског система (укључујући и откривање и отклањање грешака).

Оперативни системи могу се поделити на основу:

  • броја програма који могу истовремено да буду у меморији (монопрограмски и мултипрограмски)
  • броја корисника који могу истовремено да користе рачунар (једнокориснички и вишекориснички, нпр. серверски ОС WIN NT, WIN 2000)
  • начина задавања команди  (оперативни системи командног типа – DOS, UNIX, и ос графичког типа –  WINDOWS, MAC OS, LINUX)

Типичан оперативни систем се састоји од следећих компонената:  микрокода (microcode), језгра (kernel) и љуске (омотача, шкољке – shell).

Микрокод је скуп програма специфичан за хардвер одређенoг типа рачунара. Да би оперативни систем могао да функционише на различитим хардверским платформама, овај скуп је груписан у један модул, који се назива BIOS (Basic Input Output Sistem). Тај скуп програма је груписан у ROM меморију, на чипу који се налази у саставу основне плоче.

Језгро је скуп програма оперативног система који контролише приступ рачунару, организацију меморије, организацију датотека, распоред рада процеса и распоред системских ресурса. Ови програми раде у посебном режиму рада, заштићено од могућих утицаја корисника.

Љуска је командни интерфејс који интерпретира улазне команде корисника или њихових програма и активира одговарајуће системске програме који чине језгро система.

Системски софтвер

Системски софтвер чине програми који су осим оперативног система неопходни за нормално коришћење рачунара.Овој категорији припадају:  програми преводиоци (компајлери), везници (драјвери, програми за коришћење различитих периферних јединица и других уређаја) и различити услужни програми (програми за бекап, компресију података итд) .

Апликативни софтвер

Апликативни софтвер чине програми који кориснику омогућавају да реши различите проблеме, обави одређене послове, обавља комуникацију или се забавља путем рачунара. Нпр. Програми за рад са текстом, табелама, сликама, звуком, анимацијама,  програми за цртање, програми за рад  са базама података, програми за различите прорачуне, игрице, итд… Без њих рачунар може да ради и инсталирају се према корисничким потребама.

Посебну врсту програма чине ЗЛОНАМЕРНИ ПРОГРАМИ (Вируси и слични програми). Више о злонамерним програмима у презентацији која се може преузети овде: malware

Дистрибуција софтвера

Презентација: distribucija-i-prava-koriscenja-programskih-proizvoda

Списак бесплатних програма за Windows (списак ажуриран 2/10/2017)

Advertisements

Значај и улога ИКТ-а у савременом друштву

Презентација са часа: Значај и улога ИКТ-а у савременом друштву

Домаћи задатак: Прочитати белешке са часа и садржај презентације.
Део ове лекције налази се у уџбенику на странама 50-56.

II разред – Увод у програмирање (Пајтон)

У првом разреду сте се упознали са појмом алгоритма, његовим особинама и различитим структурама. Лекције се можете подсетити ОВДЕ

Ове године научићете да пишете програме у једном текстуалном програмском језику – Python.

Презентације које можете преузети и користити као подсетник за решавање задатака

Програмирање 1

Програмирање 2

Додатни материјали за учење налазе се на порталу петља.орг

Приручник

Збирка задатака

Збирка кратких питања